Православные храмы

Храм сорока мучеников Севастийских (в 5-й больнице Святошинского района)

Первая служба (молебен с водосвятием) была совершена 9/22 марта 1999…

Свято-Троицкий храм Китаевой пустыни

Согласно преданию, Китаевская пустынь была основана в ХІІ столетии…
Публикации

Поэма о покаянии

У каждого народа и у каждой эпохи есть имена, символическое значение которых не…

К Вам подошли “Свидетели Иеговы...”

Самые распространенные обвинения Свидетелей: все православные — грубияны,…

“Крестоносцы”

Да не стыдимся исповедать Распятого, с дерзновением да изображаем рукою…

В стране непуганых сект

В то время, как объединяющаяся Европа объявила совсем не шуточную борьбу сектам, Украина, которая стремится в эту самую Европу, остается оплотом множащегося и весьма агрессивного сектантства.

Стоило епархиальной газете в Черкассах опубликовать материалы Запорожской антисектантской конференции, которые по сравнению с докладами европейских экспертов в Барселоне можно считать совершенно безобидной богословской полемикой, как почти два десятка сектантских структур Черкасской области выступили с обвинениями в адрес Православной Церкви и смелянской газеты “Голос Православ’я” в разжигании “вражды и межконфессиональной нетерпимости”. Откуда в древнем православном казацком крае появилось столько “конфессий” (вероисповеданий), что они из себя представляют и какое отношение имеют к вере, понять трудно. Нам, по крайней мере. Но приведем часть текста этого заявления.

“Ми, представники християнських конфесій, що діють на підставі Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, який забезпечує нам відповідно до Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та норм міжнародного права, визнаних Україною, соціальної справедливості, рівності, захист прав і законних інтересів, виступаємо з заявою про нові спроби Української Православної Церкви (далі УПЦ) знищити взаєморозуміння і терпимість між релігійними організаціями та самими християнами різних конфесій...

Просимо звернути увагу на конкретний випадок розпалювання ворожнечі та міжконфесійної нетерпимості за допомогою газети УПЦ “Голос православ’я” №2 (54) за березень 2002 року і з благословення Високопреосвященного архієпископа Черкаського і Канівського Софронія. В тій же газеті викладено звіт про роботу в Україні цілої міжнародної конференції з проблем тоталітарних сект, що пройшла у Запоріжжі. Ми не заперечуємо, що дійсно є загроза суспільству від деяких тоталітарних сект і тому цілком доречно в країнах Європи до них особли-во пильне ставлення з боку влади, але ж протестантські громади ніколи не вважалися сектами, що несуть загрозу громадській безпеці, життю, здоров’ю та моралі суспіль-ства, а тим більше в тій же Європі. Тому ми занепокоєні такими намірами, діями і настроєм керівництва та ідеологів УПЦ, що більше схоже на “обробку” та “підготовку” громадськості до нового хрестового походу, ніж до об’єктивного ставлення і роз’яснення своїм співвітчизникам про інші віросповідання і релігії навіть у православному контексті історії розвитку Церкви.

Насправді подібні дії такої впливової конфесії, як УПЦ, не відштовхують від нас віруючих та не “наставляють на путь істинний”, а навпаки, породжують недовіру до сучасних патріархів, бо віруюча людина прагне миру і порозуміння. А там, де принижу-ється і засуджується ви-бір віроспові-дання і використовують релігійну газету для пуб-лічних, неправдивих звинувачень священнослужителів баптистських, п’ятидесятницьких і харизматичних церков, що визнані державою і її народом, що мають рівні конституційні права, що об’єднали в своїх Молитовних будинках третину християн України, мабуть, керуються не принципами Євангелія.

Якщо зараз знехтувати Законом “Про свободу совісті” та тими положеннями про свободу віросповідання, що там закладено, то в недалекому майбутньому ми можемо мати інші проблеми з іншими конфесіями, що також будуть комусь “заважати”. Просимо дати відповідь”.

(Під заявою підписалися більше десяти пасторів різних “церков”, римо-католицький священик та інші.)

Как видим, аргументация мало отличается от той, которую мы слышали 11 лет назад, когда вместе с несчастными родителями из общества “Порятунок”, чьи дети оказались в кривоноговском “Великом Белом Братстве”, обивали пороги столичных чиновничьих кабинетов. Нам тогда тоже талдычили, что нельзя ограничивать свободу вероисповеданий, что Цвигун с Кривоноговым не проводят тайных обрядов — напротив, всех сзывают в дома культуры, рассказывают о божественном и духовном, что белобратчики не употребляют алкоголя и наркотиков, не курят и борются за мир во всем мире. Иными словами — государственная власть всячески поощряла укрепление и разветвление секты. И только через два года, в 1993-ем, когда стало очевидным, что готовится в Киеве попытка массового суицида, власть пробудилась и, как водится, ответила репрессиями: арестами, принудительным кормлением юных сектантов и т.д. Ну и что? “Богиня” отбыла срок, вышла замуж, а постаревшие ее адепты до сих пор ходят по городам и весям СНГ с портретами Цвигун и “проповедуют”. Потому что для реабилитации жертв сект и психокультов нужны годы, специальные условия и средства. Однако ни копейки средств выделено не было, ни один реабилитационно-консультативный центр не был создан.

Казалось, после той встряски, которую устроила секта украинскому обществу, госструктуры будут чрезвычайно внимательно относиться к появлению сект и присвоению им “религиозного статуса”. Куда там! В нашей державе любой может поднатужиться, набросать какое-нибудь “Евангелие” от Пупкина, Левого берега, надцатого псалма, скалы или дуба — и нате вам: зарегистрирована новая “церковь” со своим харизматическим лидером, вероучением, которая “принимает активное участие в жизни державы” и “возрождении духовности Украины”! Но ведь и западноевропейский, и наш горький опыт свидетельствуют, что за благовидной оболочкой, за Библией, которая постоянно цитируется, скрывается совсем не то, что декларируется. Традиционные конфессии, такие как православие в Украине, своей тысячелетней историей, практической деятельностью доказали, что оно не только “безопасно” для народа, его нравственности и культуры, но и глубоко созидательно: оно принесло письменность, давшую историческую жизнь нашему народу, сформировало его ментальность как народа христианского, сформировало семью, нравственность, культуру, государственность, вложила в душу каждого русича общечеловеческие христианские ценности, прежде всего — заповеди Христа Спасителя.

Православная Церковь не только столетиями несла народу Слово Божие, Слово Правды и Любви к ближнему, но и жертвенно становилась на Его защиту. Когда атеистическая власть решила путем тотальных репрессий вырвать веру православную из души человека, шевченковская земля обагрилась кровью новомучеников. На территории нынешней Черкасской области только с 1928 по 1938 годы погибло около трехсот православных священнослужителей, как местных, так и высланных из Киева. 104 из них канонизированы как исповедники веры, в их честь возводится в Черкассах величественный собор. Репрессии продолжались, как известно, до конца 1980-х. Именно из Черкасской тюрьмы, уже при Горбачеве, в 1987 году был освобожден последний православный священнослужитель (нынешний архиепископ Николаевский и Вознесенский Питирим).

Где в это время находились, в каких партийных и комсомольских атеистических организациях состояли нынешние черкасские харизматические лидеры, пишущие этот объединенный донос на Православную Церковь в госорганы? Какими “принципами Евангелия” они руководствуются? Полагаю, надо потерять последние остатки совести и уважения к своему народу, его тысячелетней вере, чтобы на земле, залитой кровью и насыщенной муками своих православных родителей и дедов, штамповать такие заявления.

Однако, в любом случае, всем черкасским харизматическим, “наскальным” и прочим сектантским “церквам” надо еще доказать, как это делается во многих западноевропейских странах, что они не только по своим “вероучительным” документам, но и в практической деятельности безопасны для здоровья (телесного и духовного) людей и общества. В некоторых европейских странах процесс регистрации секты длится годами и даже десятилетиями, поскольку надо внимательно изучить, каким ребенка привели в секту, что стало с ним через пять, десять лет, является ли он психически здоровым, социально полноценным, толерантным к своему народу, его культуре, истории и т.д.

Секты в Европе как бы они себя ни именовали, уже не первый год находятся под пристальным надзором как право-охранительных органов, так и общественных организаций. Ведь гораздо важнее деструктивные уклоны сектантов пресекать в зародыше, а не заниматься многолетней реабилитацией несчастных адептов.

Нашим сектантам надо читать не только те положения закона “О свободе совести и религиозных организациях”, которые разрешают их существование в Украине, но и те, которые ограничивают их прозелитическую деятельность. Это касается прежде всего агитации и пропаганды. Закон, в частности, запрещает иностранным проповедникам (а их в Украине до 4 тысяч) проповедовать где-либо, помимо общины, их пригласившей. У нас же они снимают концертные залы и стадионы, не сходят с экранов телевизоров, будто все телезрители являются их общиной! Все чиновники утверждают, что это грубейшее нарушение законов, и уже одно это должно быть поводом для снятия секты с регистрации. Однако, в нашей державе похоже никто этим и не собирается заниматься. А ТВ, оказывается, без оплаченной сектантской телепроповеди финансово не может выжить!

Удивляет позиция Управления по делам прессы и информации Черкасской областной госадминистрации, которая, даже не умея правильно подсчитать количество подписей под заявлением, выносит замечание редактору газеты “Голос Православ’я” о том, что материалы Запорожской антисектантской конференции могут рассматриваться как “разжигание расовой, национальной и религиозной вражды”. Интересно, как поступит вышеозначенное Управление, если газета опубликует материалы Барселонской антисектантской конференции FECRIS (май н.г.), официального консультанта Совета Европы по проблемам деструктивных культов и организаций? Судя по всему, по требованию тех же черкасских харизматических “церквей” просто закроет издание. Тут, понимаешь, у нас не Испания…

Василий Анисимов

 
Поиск на сайте
Календарь
ukrline.com.ua Rambler's Top100 ya.ts ya.me Mu